Chapeau woonkring Tilburg

Over Chapeau Woonkring Waalwijk

Stichting Chapeau Woonkring Waalwijk is op 23 mei 2011 opgericht. Wij bieden begeleiding, zorg en huisvesting, specifiek bestemd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Ouders en naasten van de bewoners hebben zeggenschap over de gezamenlijk ingekochte zorg, via de rol van ‘gewaarborgde hulp’. Dit zorgt voor begrip en verbinding tussen ouders, naasten, bewoners en begeleiders. De intensieve samenwerking met naasten vraagt om specifieke vaardigheden van de begeleiders.

De Stichting Chapeau Woonkring Waalwijk is sinds een zelfstandige stichting.  De doelstelling is het instandhouden van de woonkring. De woonkring is, met begeleiding en zorg, specifiek bestemd voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

De stichting is een rechtspersoon en dus een zelfstandige drager van rechten en plichten. Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuursleden die familie of naasten zijn van de bewoners.

Daar staat tegenover dat het stichtingsbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt voor de geleverde zorg, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook de kosten dienen transparant te zijn. Het Zorgkantoor toetst hierop en komt thuis bij de bewoners de administratie en de gang van zaken controleren. Hierbij is eigen regie een zeer belangrijk aandachtspunt Dat onderscheidt ons immers van een instelling, waar alles voor de bewoners geregeld wordt en elke zeggenschap van naasten niet aan de orde is. 

De betrokkenheid van naasten is belangrijk om de stichting te laten draaien. We verwachten dat iedere gewaarborgde hulp op zijn eigen manier meehelpt.

Onze bewoners zijn psychiatrisch kwetsbaar. Zij voeren met de nodige begeleiding een zelfstandige huishouding, betalen zelf de huur, doen zelf of met de begeleiding de boodschappen, koken zelf of koken en eten met de groep. Bewoners hebben een gezellige, gezamenlijke woonkamer en een ruime tuin voor ontmoeting en activiteiten. Er zijn interne en externe dagbestedingsactiviteiten. Deze zijn voor ieder anders te kiezen, ook weer op maat en met eigen regie.

De bewoners kunnen dag en nacht een beroep doen op de zorg, die via een vaste telefoon vanuit elke woning dag en nacht bereikbaar is. Elke bewoner heeft een zorgovereenkomst op maat, waarin de eigen regie voorop staat. De bekostiging komt vanuit een PGB van de Wet Langdurige Zorg GGZ.

Wij doen er alles aan om voor de bewoners een prettige, veilige woonplek te creëren met een vertrouwd vangnet. Onze waarden en normen spelen daarbij een belangrijke rol. Oprechte aandacht, gezien en gestimuleerd worden vinden wij van onschatbare waarde. Ook de nodige humor mag niet ontbreken!

Bestuur

Invullen
Vacature (algemeen bestuurslid)

Contact met bestuur? Stuur een e-mail.

Raad van vertegenwoordigers

Naast het bestuur is er een Raad van Vertegenwoordigers waarin elke bewoner vertegenwoordigd wordt door een familielid, naaste of wettelijke vertegenwoordiger.

Commissies

Er zijn binnen de stichting verschillende commissies actief. Een commissie bestaat uit ouders, familieleden en naasten, maar ook begeleidend personeel kan er deel van uitmaken.

1. Gemeenschappelijke ruimte
2. Zorg-evaluatie
3. Activiteiten
4. Toelating