— Wonen met ruggesteun

Zelfstandig wonen met ruggesteun

Leven en wonen in vrijheid en zelfstandigheid


… daar gaat het om bij Chapeau Woonkring Uden.

Niet iedereen lukt het om dit zelf te regelen en in te richten. Veel mensen hebben daar steun bij nodig en vooral voor mensen met een psychische kwetsbaarheid kan dit extra moeilijk zijn.  Veel mensen die getroffen worden door een psychische ziekte zijn toch in staat zelfstandig hun leven in te richten, zo leert de ervaring. Met behulp van de juiste medicatie en de zekerheid dat de juiste ondersteuning in de directe nabijheid is als zij dat nodig hebben, lukt hen dat. 

Ouderinitiatief

De stichting Chapeau Woonkring Uden is een ouderinitiatief, die op professionele wijze een woonvoorziening inricht waar mensen met psychische of psychosociale problematiek zelfstandig kunnen wonen met 24 uurs professionele begeleiding in de nabijheid. Die begeleiding is er vooral op gericht om hen te helpen deel te nemen aan de samenleving. 

De Chapeau Woonkring Uden bestaat uit 15 zelfstandige woningen, alsmede een gemeenschappelijke ruimte. Elke woning heeft een eigen voordeur, woonkamer, badkamer, slaapkamer, keuken en berging.

Het model van Chapeau Woonkring Uden is een georganiseerde woonvoorziening bieden met maximale zelfstandigheid voor de bewoners zodat zij hun eigen leven kunnen leiden. Hierbij worden zij begeleid door professionele zorgverleners en is de ondersteuning zo ingericht dat de bewoners ook veel steun hebben aan elkaar. De huisvesting maakt het mogelijk dat de bewoners gezamenlijke activiteiten kunnen ontwikkelen en een veilige plek hebben om elkaar te ontmoeten

Ruggensteun


In de gemeenschappelijke ruimte is een kantoortje ingericht ten behoeve van dit begeleidingsteam en een ruimte voor de ‘slaapwacht’, dat is de begeleider of begeleidster op wie in de nachtelijke uren een beroep kan worden gedaan, mocht dat ooit nodig zijn. De rest van de gemeenschappelijke ruimte is ingericht als een gezellige woonkamer met een flinke keuken en directe toegang tot de tuin. Bewoners die daar zin in hebben, kunnen er elkaar ontmoeten, of ook samen koken en eten, als ze dat niet in hun eentje op hun eigen appartement willen doen.  Het begeleidingsteam is een vast team, dat er samen voor zorgt dat er, op alle dagen van de week en op alle uren, een direct beroep op kan worden gedaan door de bewoners van de woonkring.

De begeleiding die wordt geboden in de Woonkring wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) die sinds 1 januari 2021 ook open is gesteld voor de Ggz.