Wooninitiatief

Waalwijk is een mooie stad om in te wonen, maar het woonaanbod voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis in combinatie met zorg blijft achter bij de behoefte. Daarom hebben wij Chapeau Woonkring Waalwijk opgericht. 

Ons bestuur bestaat uit zowel ouders van een (volwassen) kind met autisme als uit mensen die zich om diverse redenen betrokken voelen bij deze doelgroep.

Ons doel is dat mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in Waalwijk zelfstandig kunnen wonen onder professionele begeleiding. Wonen op een manier zoals zij dat wensen, voorzien van zorg die optimale invulling geeft aan hun individuele behoefte. Wij hebben geen winstdoelstelling. Chapeau Woonkring Waalwijk is het eerste en enige wooninitiatief dat in Waalwijk wonen met zorg realiseert voor mensen met autisme en een normale begaafdheid.

De bewoners en hun ouders en/of naasten staan centraal. Wonen en begeleiding is essentieel voor het ontplooien van een zelfstandig leven. Wij kennen de behoeften van deze doelgroep en begrijpen hoezeer ouders ontzorgd worden wanneer deze zaken goed geregeld zijn. Wij willen het beste voor de toekomstige bewoners en contracteren professionele partijen voor woonruimte (Casade) en zorg (Leermakers autismegroep).

Heb je interesse in één van onze 18 appartementen aan de Kasteellaan in Waalwijk? Om in aanmerking te komen moet je de diagnose autisme en een WLZ indicatie hebben. Voor de wachtlijst kun je je aanmelden via het contactformulier.