Rabobank steunt wooninitiatief autisme

Op de foto van links naar rechts: Esther Hamers (Leermakers), Marie Louis Diaz (Chapeau Waalwijk), Jos Poels (Leermakers), Hans Boer (Rabobank), Theo Nelissen (Chapeau Waalwijk), Juriejan Smits (Chapeau Waalwijk), Marijke de Louw (Chapeau Waalwijk). Fotografie: Wil Gulpen

Uit handen van Hans Boer, lid van de ledenraad van de Rabobank ontving Chapeau Waalwijk een bedrag van 2500,— Euro uit het stimuleringsfonds van de Rabobank. Het bestuur Chapeau Waalwijk is druk bezig met de voorbereidingen van een wooninitiatief voor mensen met autisme aan de Kasteellaan in Waalwijk. Met de woningcorporatie Casade is overeen gekomen dat er 18 appartementen voor Chapeau Waalwijk beschikbaar komen. Voor de 24/7 begeleiding wordt de Leermakers Autismegroep straks ingeschakeld. De oplevering van de appartementen zal naar verwachting einde 2024 plaatsvinden. Als vertegenwoordiger van de ledenraad van de Rabobank lichtte Hans Boer toe dat men het initiatief van Chapeau Waalwijk unaniem een warm hart toe draagt. Hans heeft zelf bijna 40 jaar in de zorg gewerkt en kon daarom goed inschatten of een initiatief als Chapeau in aanmerking moest komen voor een bijdrage. Hij gaf aan dat de aanvraag zodanig helder en duidelijk geformuleerd was dat “we er niet omheen konden”. Het wooninitiatief van Chapeau Waalwijk is van start gegaan met nul middelen. Het bestuur, dat geheel uit vrijwilligers bestaat, is dan ook heel blij met de bijdrage van de Rabobank! De bijdrage geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld de website als belangrijk communicatiemiddel in te zetten en bij een volgende informatieve bijeenkomst een kopje koffie aan te bieden aan belangstellenden.