Lions Club Drunen Langstraat ondersteunt Chapeau Waalwijk

Van links naar rechts: Marijke de Louw (Chapeau Waalwijk), Harrie IJpma (Lions Club Drunen Langstraat) en Theo Nelissen (Chapeau Waalwijk) op de plek waar binnenkort 18 appartementen voor (jong)volwassenen met autisme gebouwd worden.

Uit handen van Harrie IJpma ontving Chapeau Waalwijk onlangs een bedrag van 750,– Euro van de Lions Club Drunen Langstraat. Het bestuur van Chapeau Waalwijk is druk bezig met de voorbereidingen van een wooninitiatief voor mensen met autisme aan de Kasteellaan in Waalwijk.

Het initiatief omvat de realisatie van van 18 appartementen die specifiek inspelen op de unieke behoeften van deze doelgroep. Hierbij wordt gestreefd naar het stimuleren van autonomie, terwijl er tegelijkertijd professionele ondersteuning beschikbaar is.

Harrie IJpma van Lions Club Drunen Langstraat benadrukte de toewijding van de club aan maatschappelijke projecten: “Lions Club Drunen Langstraat zet zich in voor lokale initiatieven di een positieve impact hebben op onze gemeenschap. Het realiseren van woonruimte met begeleiding voor mensen met autisme sluit hier naadloos op aan. We zijn vereerd om bij te dragen aan dit waardevolle wooninitiatief.”

Theo Nelissen, voorzitter van Chapeau Waalwijk, drukte zijn dankbaarheid uit voor de steun: “We zijn de Lions Club Drunen Langstraat zeer erkentelijk! Deze gift gaat in ons spaarpotje voor het inrichten van de gemeenschappelijke keuken en woonkamer. Ons wooninitiatief is geheel belangeloos, we zijn niet gericht op het maken van winst en ons bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. We willen een gastvrije ruimte creëren waar e toekomstige bewoners kunnen samenkomen, delen en zich thuis voelen. We hopen hiervoor een bedrag bij elkaar te krijgen. We zijn dan ook heel blij met deze gulle gift.”

Binnenkort geeft corporatie Casade het startsein voor de bouw van twee woongebouwen aan de Kasteellaan in Waalwijk. Chapeau Waalwijk is met Casade overeengekomen dat er 18 appartementen uit dit project voor Chapeau Waalwijk beschikbaar komen. Voor de 24/7 begeleiding wordt de Leermakers Autismegroep straks ingeschakeld.